Jak uzyskać pełne odszkodowanie – powiedz NIE zaniżonej kwocie

Propozycje likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia OC nie zawsze spełniają nasze oczekiwania. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe zwlekają z wypłaceniem należności lub też zaniżają znacząco kwotę. Nie można jednak pozostawać wobec tych działań biernym. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych kroków jakie należy podjąć w takich przypadkach.

 

Prawo do reklamacji 

Obowiązkiem firmy świadczącej usługi ubezpieczeniowe jest pokrycie kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego. Poszkodowany otrzymuje środki na podstawie ekspertyz, które to powinny wystarczyć na pokrycie kosztów zakupu części oraz wykonania prac naprawczych. Jednak zdarza się tak, że ubezpieczyciel nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w sposób satysfakcjonujący. Warto wtedy dochodzić swoich praw i to zarówno w sytuacji, gdy firma nie likwiduje szkody w ramach ubezpieczenia w wyznaczonym terminie 30 dni, albo gdy uważamy, że zaproponowana kwota jest niewspółmierna z kosztami, jakie będziemy musieli ponieść chcąc naprawić nasz pojazd.

Jak najbardziej możemy zgłosić swoje roszczenia względem ubezpieczyciela, jednak by odzyskać niedoszacowaną kwotę musimy podążać za ściśle określonym schematem. Po pierwsze musimy się odwołać od decyzji – najlepiej zrobić to oficjalnie drogą pisemną, by mieć dowód zgłoszenia. W celu uzasadnienia naszej reklamacji konieczna będzie dokumentacja, ukazująca jakie będą realne koszty. Po przedstawieniu stanowiska roszczeniowego, ubezpieczyciel ma obowiązek odnieść się do sprawy w terminie 30 dni. Jeśli wniosek odrzuci możemy odwołać się jeszcze raz. Warto zatem, by zaoszczędzić sobie nerwów i czasu już w pierwszym etapie odpowiednio się przygotować.

 

Rzecznik wkracza do akcji

Jeśli reklamacja nie przyniesie oczekiwanych skutków możemy skierować do Rzecznika Finansowego wniosek i podjęcie działań w naszym imieniu. Warto pamiętać jednak, że Rzecznik może rozpocząć jakiekolwiek działania dopiero w momencie, gdy nasze postępowanie reklamacyjne się zakończy. Jeśli uzna on za zasadne, wystąpi wówczas z postępowaniem do firmy ubezpieczeniowej. Całość będzie prowadzona przez Rzecznika, ale w razie potrzeby, osoba, z ramienia której toczy się postępowanie może mieć pełen wgląd do korespondencji kierowanej do ubezpieczyciela. Postępowanie ma na celu rozwiązanie sporu na drodze pozasądowej jednak czasem mediacje okazują się nie być do końca skuteczne i wtedy konieczne jest wyciągnięcie cięższych dział…

 

Na sądowej ścieżce

W przypadku, gdy interwencja Rzecznika Finansowego nie przynosi oczekiwanych efektów możemy wstąpić na drogę sądową. Sprawa kierowana jest do sądu na podstawie art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK według przepisów o właściwości ogólnej (tj. przed sąd właściwy dla siedziby pozwanego zakładu ubezpieczeń) bądź przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Pozew do sądu można złożyć w terminie do 3 lat od dnia, w którym ponieśliśmy szkodę w skutek zdarzenia drogowego. Trzeba jednak pamiętać, że w toku procesu należy, zgodnie z art. 6 k.c., udowodnić zasadność swoich roszczeń, a więc i tutaj kolejny raz będą nam potrzebne wszelkiego rodzaju dokumentu obrazujące stan pojazdu po wypadku oraz wyceny realnych kosztów napraw – najlepiej takie konsultowane z ekspertami z autoryzowanych stacji obsługi. Wchodząc na drogę sądową musimy pamiętać o uzbrojeniu się w cierpliwość, ponieważ procesy mogą się przeciągnąć w czasie.

 

Pomocna dłoń eksperta 

Chyba nikt z nas nie chciałby stać się ofiarą wypadku drogowego. Samo zdarzenie przysparza nam wiele stresu, a do tego nierzadko trzeba dorzucić problemy związane z odzyskaniem należnej kwoty z ubezpieczenia. Jak już wspomnieliśmy powyżej, jest możliwe ubieganie się na własną rękę o pełną kwotę, jednak warto też rozważyć skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy na co dzień zajmują się kwestią odzyskiwania pełnych kwot ubezpieczeń OC. Specjaliści będą mieć zdecydowaną przewagę nad samodzielnymi działaniami osoby poszkodowanej, ponieważ znają oni dokładnie podstawy prawne, mają bogate doświadczenie w rozmowach z ubezpieczycielami, wiedzą gdzie i jakich dokumentów poszukiwać. Dzięki temu szanse na odzyskanie niedoszacowanej kwoty odszkodowania wzrastają. Całe ryzyko pozostaje po stronie firmy, która nas wspiera, zatem nie ponosimy żadnego ryzyka, a jedynie oczekujemy na zwrot kwoty o jaką się ubiegamy.

W życiu należy walczyć o swoje, szczególnie w przypadku tak oczywistym, jak należne nam pełne ubezpieczenie. Wybierzmy zatem najdogodniejszą dla nas ścieżkę postępowania tak, by jak najszybciej zapomnieć o nieprzyjemnym zdarzeniu drogowym.

Artykuł ten przedstawia zaledwie namiastkę wiedzy potrzebnej do pełnego zrozumienia zagadnienia, jakim jest odzyskiwanie zaniżonych odszkodowań OC. W celu uzyskania szerszych informacji sugerujemy kontakt z przedstawicielami naszej firmy, jak również dalsze śledzenie naszego bloga, gdzie dalej będziemy dzielić się merytoryczną wiedzą.

 

Jeżeli masz pytania

Wyślij wiadomośćJeżeli masz pytania

tel. 535 700 060

kontakt@powiększodszkodowanie.pl

Znajdź nas nafb